BRED DINA VIDA VINGAR 4.05
(Psalm 190)

TEXT:  Lina Sandell (1865)
MUSIK: Svensk folkmelodi
ARR.: Iver Kleive.
KÖRARR.: Sigvard Dagsland
 

LÅT TEXT:

Bred dina vida vingar, o Jesus, över mig,
och låt mig stilla vila i ve och väl hos dig!
Bli du mitt allt i alla, min visdom och mitt råd,
och låt mig alla dagar få leva blott av nåd!

Förlåt mig alla synder och två mig i ditt blod!
Giv mig ett heligt sinne, en vilja ny och god!
Tag i din vård och hägad oss alla, stora små,
Och låt i frid oss åter, till nattens vila gå!