TRYGGARE KAN INGEN VARA 3.40 (Psalm 248)

TEXT:  Lina Sandell (1856)
MUSIK: Svensk variant av tysk folkmelodi
ARR.: Iver Kleive.
KÖRARR.: Sigvard Dagsland

LÅT TEXT:

Tryggare kan ingen vara, än Guds lilla barnaskara
Stjärnan ej på himlafästet, fågeln ej i kända nästet

Herren sina trogna vårdar, uti Sions helga gårdar,
över dem han sig förbarmar, bär dem uppå fadersarmar

Ingen nöd och ingen lycka, skall utur hans hand dem rycka
Han, vår vän för andra vänner. Sina barns bekymmer känner

Gläd dig då, du lilla skara, Jakobs Gud skall dig bevara
För hans vilja måste alla, fiender till jorden falla

Vad han tar och vad han giver, samme Fader han dock bliver
Och hans mål är blott det ena: Barnets sanna väl allena