O JESU, ÖPPNA DU MITT ÖGA  3.55

TEXT:  Lina Sandell
MUSIK: Heinrich Pfeil
ARR.: Iver Kleive.
 

LÅT TEXT:

O Jesu, öppna du mitt öga, att jag må  se, hur rik jag är!
Jag har en Fader i det höga, som fadersomsorg om mig bär,
som fadersomsorg om mig bär.

Jag har en tröstare i nöden och en hugsvalare så god;
Jag har ett evigt liv i döden, en evig frid i Jesu blod

Jag har ett fast osvikligt rike, vars grundval aldrig bäva kan;
Jag har en krona utan like, ett arv, som Jesus åt mig vann

Än mer, fast synd och brist mig plåga, jag är en mäktig konungs brud;
Fast ofta otron mig vill fråga: Var är din höghet och ditt skrud?

O Gud, föroka du mig trona, att jag må se din härlighet
och aldrig glömma bort den krona, du mig berett av evighet!