HERRENS NÅD ÄR VAR MORGON NY 3.30

TEXT:  Lina Sandell
MUSIK: O Ahnfelt
ARR.: Iver Kleive
KÖRARR.: Sigvard Dagsland
 

LÅT TEXT:

Herrens nåd är var morgon ny, varför skulle jag sörja?
Jordens skuggor, hur snart de fly, må vår lovsång då börja
Pris ske Gud, att vi mot målet ila. Jesus följer oss trofast än idag,
bjuder här alla Guds välbehag och där hemma sin vila.

Herrens nåd är var morgon ny, bort med tvekan och klagan.
Herrens röst mitt i stormens gny, blandar nåd uti agan.
Nåd, ja nåd, hur han än den kläder, nåd som fostrar för himmelriket opp,
nåd som livar vår tro och hopp, nåd som tröstar och glädjer.

De som gråter de vare då, såsom gråte de icke.
De som fröjdas och le också, såsom gladdes de icke.
Herren kommer, hans dag är när. Må vi bida den längtansfullt i tron,
höja redan vår lovsångston: Herren Jesus ske ära!