GÖR DET LILLA DU KAN  3.55

TEXT:  Lina Sandell
MUSIK: Amanda Sandborg-Waesterberg
ARR.: Iver Kleive.
KÖRARR.: Sigvart Dagsland

LÅT TEXT:

Gör det lilla du kan, gör det villigt och glatt
Snart är dyrbara tillfällen fly
Efter vår kommer höst och på dag följer natt
Då kanhända ej morgon skall gry
O, var flitig att så medan ännu är tid
Att din skörd måtte mogna i frid

Gör det lilla du kan och se icke därpå
Att så ringa, så litet det är
Ty hur skulle du då, väl med lust kunna gå,
Dit din Mästare sänder dig här?
Är det uppdrag du fått än så ringa i sig
O var nöjd, att han gav det åt dig

Gör det lilla du kan, lägg ditt hjärta däri
Gör det allt för din Frälsare blott
Och var viss att han skall, icke döma som vi,
Blir det frågan om stort eller smått
Se han själv gör ju allt, vad betyder det då,
Om han ställt sig i led med de små?

Gör det lilla du kan, och besinna att Gud
Hos oss alla blott trohet vill se
O så gläds att få gå, som hans ringaste bud
Och att själv han all hjälp dig vill ge.
O vad fröjd, om en dag han ock säger till dig
Vad du gjorde, det gjorde du mig