JAG ÄR EN GÄST OCH FRÄMLING 4.33 (Psalm 322)

TEXT:  Lina Sandell (1868)
MUSIK: H R Bishop (1823)
ARR.: Iver Kleive.
KÖRARR.: Marian Lisland

LÅT TEXT:

Jag är en gäst och främling, som mina fäder här
Mitt hem är ej på jorden, nej, ovan skyn det är
Däruppe bor min Fader i härlighet och ljus,
där ville jag ock vara uti mitt Faders hus

Hem, hem, mitt kära hem, ej finns en plats
på jorden så skön som du mitt hem

Däruppe bor min Jesus, min Frälsare så huld
som gick för mig i döden och tog på sig min skuld
Om glädjen blomsterströdde, vart steg jag här går fram,
jag skulle ändå längta, hem till Guds dyra Lamm

Hem, hem, mitt kära hem, ej finns en plats
på jorden så skön som du mitt hem

Och snart, så ordet säger, jag skall ock hinna dig
Min Jesus själv skall komma
och hämta mig till sig
Då skall jag salig skåda, vad här jag trodde på
Och till min Jesu ära, den gyllne harpan slå

Hem, hem, mitt kära hem, ej finns en plats
på jorden så skön som du mitt hem