ALDRIG ÄR JAG UTAN FARA 4.05

TEXT:  Lina Sandell
MUSIK: Svensk folkmelodi
ARR.: Iver Kleive
 

LÅT TEXT:

Aldrig är jag utan fara, kan dock aldrig säker vara
Aldrig någon nöd, men se: Aldrig ock en frälsare

Aldrig fri från syndens smärta, men dock tröstad vid Guds hjärta
Aldrig utan kamp och strid, alltid dock på djupet frid

Ofta jagad, ofta fången, men dock aldrig helt förgången
Ofta utan kraft och råd, aldrig utan hjälp och nåd

Aldrig täck för Faderns öga, Jesus, fast jag tror det föga
Aldrig rätt till freds med mig, alltid salig blott i dig!

Så du sorg och glädje delar, att mig intetdera felar
Sött och surt i livets skål, just så mycket som jag tål

Men, O Jesus, när jag gråter, giv att hoppet glädje åter,
trots all synd och nöd, ändå, måtte övervikten få!