CAROLA FRIENDS

Våren 1998 beslutade Carola och hennes sekreterare Karin Delvert att lägga ner Carola Club, vilket kändes väldigt trist för oss fans. Istället har nu några tjejer med Karin Ahlborg i spetsen startat en egen tidning "Carola Friends" som ska komma ut tre gånger per år. Det kostar 80 kr per år att vara med. I tidningen kommer det att finnas reportage, foton och tävlingar m.m. Men eftersom Carola inte själv är involverad kommer hon inte att skriva sidorna "Personligt med Carola". Alla f.d. medlemmar i Carola Club har fått ett provnummer hemskickat.

Första numret av Carola Friends kommer under våren 1999. Tillräckligt många har visat sig intresse. Watch out!

Du kan bli medlem genom att sätta in 80 SEK på postgironr 158 95 07-1  Märk talongen "Medlemskap i Carola Friends" och glöm inte ditt namn och din adress!!

CAROLA CLUB (HÖSTEN  1994 - JANUARI 1998)

I januari 1998 beslutade tyvärr Carola att lägga ner Carola Club, eftersom hon inte tyckte att hon hade tid att sköta den. Men det kommer ändå att bli speciella Carola-dagar och f.d. clubmedlemmar kommer få erbjudanden och konserter m.m. Har du någon fråga om Carola kan du ringa/skriva till kontoret som har samma adress/telefonnr som fancluben hade. Oftast svarar Karin Delvert som är Carolas och Runars sekreterare. Men tyvärr har Karin bestämt sig för att sluta som deras sekreterare... (red. anm. 14/12 1998)
 

C. R. Star Production
Att: Carola Sögaard
Box 83
139 22  VÄRMDÖ
Tel: 08-57 14 16 60
Mobil: 070-625 58 58 (till Karin Delvert)
 

Hösten 1994 startade Carola och Runar upp Carola Club, efter att Carola varit utan fanclub under några år. Cluben lades tyvärr ner i januari 1998. Medlemsavgiften var 150 kr/år och för det fick man 3 medlemstidningar: Carola News och ett fanclubspaket. Dessutom fick man komma på Carolas julfest som anordnas veckan innan julafton i Stockholm varje år 1995 till 1997. I fanclubtidningen skrev Carola själv under "Personligt med Carola" och man fick information om vad Carola hade för sig.