ÄR DET SANT ATT JESUS ÄR MIN BRODER 4.30
(Psalm 250)

TEXT:  Lina Sandell (1863, 1882)
MUSIK: O Ahnfelt (1863)
ARR.: Iver Kleive.
KÖRARR.: Sigvard Dagsland

LÅT TEXT:

Är det sant att Jesus är min broder, är det sant att arvet hör mig till?
O, så bort med alla tårefloder, bort med allt som här mig ängsla vill!

Han min broder - under över under - större nåd väl aldrig tänkas må!
Fast jag ej kan tro det alla stunder, är jag salig på hans ord ändå

Han har sagt: "Min fader - eder Fader", han har sagt: "Min Gud och eder Gud"
Gläds, min själ, med världens myriader, att ock du har fått ett sådant bud!

O det broderskapet, se det gäller, mer än allt vad här man nämna kan,
ty i bredd med Jesus det mig ställer, ger mig rätt till samma arv som han

Samme arv däruppe i det höga, samme himmel, samme Gud och Far
Herre, Herre, öppna blott mitt öga, för de skatter jag dock verkligen har!