BLOTT EN DAG  4.57 (Psalm 249)

1998 bestämde sig Carola för att förverkliga ännu en musikalisk dröm; att ge ut en psalmskiva. Som första smakprov på CD´n "Blott en dag" gavs titelspåret ut som singel den 5 oktober. Detta är inte första gången Carola sjunger "Blott en dag". När hon uppträdde den 2 augusti 1996 på Aspa Herrgård på Bellmandagen sjöng hon bl a just den här psalmen. Hela albumet "Blott en dag"  finns i skivbutikerna från den 21 oktober. På albumet har Carola själv tonsatt en av Lina Sandells texter. Hela skivan är inspelad live några av Norges största kyrkor bl a  Uranienborg Kirke i Oslo för att få rätta aukustiken och känslan. Som promotion för skivan medverkade Carola i några TV-program bl a Nyhetsmorgon på TV 4 den 19 oktober och i Bingolotto den 31 oktober.
 

TEXT:  Lina Sandell (1865)
MUSIK: Oscar Ahnfeldt (1872)

Inspelad i Uranienborg Kirke i Oslo
Arrrangemang: Iver Kleive.
Körarrangemang: Mariann Lisland
Orgel och flygel: Iver Kleive
Gitarr: Börge Petersen-Överleir
Sångare under ledning av Mariann Lisland
Producent: Erik Hillestad.
 

LÅT TEXT:

Blott en dag, ett ögonblick i sänder
vilken tröst, vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min faders händer, skulle jag som barn, väl ängslas då?
Han som bär för mig ett moders hjärta, han ju ger åt varje nyfödd dag,
dess beskärda del av fröjd och smärta, möda, vila och behag.

Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära, han som heter både Kraft och Råd.
Morgondagens omsorg får jag spara, om än oviss syns min vandrings stig
"Som din dag, så skall din kraft ock vara", detta löfte gav han mig.

Hjälp mig då att vila tryggt och stilla,
blott vid dina löften, Herre kär.
Ej min tro och ej den tröst förspilla, som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer, taga ur din trogna fadershand.
Blott en dag, ett ögonblick i sänder, tills jag nått det goda land.

Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer, taga ur din trogna fadershand.
Blott en dag, ett ögonblick i sänder, tills jag nått det goda land.