CAROLA & TOMMY KÖRBERG
THE SOUND OF MUSIC
                             på Göta Lejon, Stockholm
 

BAKGRUND:

1993 föddes idén att producera The Sound of Music i Stockholm med Carola som Maria.
Egil Monn-Iversen, med mycket lång erfarenhet av musikteater, var den första som engagerades för att skriva alla musikarrangemang och också vara musikalisk ansvarig. Gun Fjärrstad, blev nästa person som engagerades, för att ansvara för den dagliga driften och ekonomin. I januari 1995 tackade den norske regissören Trond Lie ja till uppdraget att bearbeta manus och att regissera. Lars Sjöberg tackade ja till arbetet att göra en översättning värdig uppphovsmännen och anpassad till svenska förhållanden.Göta Lejons scenområde är förhållningsvis litet och den scenografiska lösningen därmed en utmaning. Valet föll på Eric L:son Johnson som produktionsdesiger och scenograf.

Arbetet med att hitta barn, skådespelare och statister påbörjades redan i januari 1995. Auditon började för barn och de valdes ut kommer från 1 198 sökande.Därefter fortsatte rollbesättningen med ca 500 vuxna skådespelare som sökte roller. I slutet av april 1995 var rollbesättningen klar.